Våre tjenester:
Hørselsutredning:
 • Hørselstap
 • Støyskade
 • Tinnitus ( øresus)
 • Forsinket språkutvikling
 • "Dott i øret"
 • Hørselsattester/yrkeskrav


Høreapparat:
 • Utprøving og tilpassing av nye høreapparat
 • Justering og kontroll av eksisterende høreapparat
 • Utskifting av gamle høreapparat

Laryngologi- spesialkompetanse innenfor diagnostikk og behandling.
 • Heshet
 • Forstyrret tale -eller sang - register
 • Svelgevansker
 • Følelse av klump i halsen
 • Inspiratorisk pustebesvær
 • Mistanke om kreft

Utredning av snorking og pustestopp
 • Søvnmonitorering

Allergi:
 • Utredning og behandling av helårsallergi og sesongallergi
 • Allergivaksinasjon

Spesialkompetanse innenfor Øre -Nese- Hals for barn.
 • Snorking og pustestopp
 • Pusteproblemer
 • Ørebetennelser
 • Forsinket språkutvikling

Fullstendig kreftutredning innenfor øre-nese-hals området

Bihuleproblematikk og tett nese
Stacks Image 26